Drukuj

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Politechnika Krakowska ogłosili konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania północnej części parku Aleksandry w Krakowie.


Konkurs skierowany jest do studentów architektury krajobrazu, architektury, architektury i urbanistyki. W przypadku zespołów, co najmniej jeden członek powinien być studentem architektury krajobrazu.


Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie północnej części parku rzecznego Aleksandry, położonego w Krakowie przy ul. Erazma Jerzmanowskiego.


Prace konkursowe powinny uwzględniać szczególny charakter miejsca. Obecnie teren stanowi obszar koryta Potoku Bieżanowskiego oraz jego otoczenie. Założeniem jest renaturyzacja koryta rzecznego, kształtowanie przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych odpowiadających na potrzeby mieszkańców.


Jak podkreślają organizatorzy, nagrodzone prace będą istotnym elementem dalszej dyskusji i wytycznymi do przyszłych opracowań, służących realizacji inwestycji na tym terenie.


Terminy:
- składanie pytań do regulaminu konkursu - 11.09.2017 r.
- publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu do 15.09.2017 r.
- termin składania prac konkursowych 31.10.2017 r. do godziny 14.30.
- rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 9.11.2017 r.

 

Projekty oceni jury, w skład którego wejdą m.in. dyrektor ZZM, pracownicy Instytutu Architektury Krajobrazu PK, radna Dzielnicy XII, przedstawiciele mieszkańców, jak też Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.


Szczegóły (regulamin, formularze) na stronie ZZM: Konkurs na zagospodarowanie Parku Rzecznego Aleksandry