Politechnika Krakowska i Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, obok Miasta Stalowa Wola i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli będą organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej na 80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego.


Konferencja „Centralny Okręg Przemysłowy. W kierunku innowacyjnej gospodarki”, to nie tylko przypomnienie ważnego fragmentu polskiej historii gospodarczej, techniki i wynalazczości związanej z dziedzictwem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Organizatorzy chcą pokazać innowacje, które zmieniły Podkarpacie, projekty które odniosły sukces oraz zaprezentować przykłady synergii nauki i biznesu. Ma to być okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i zawiązania realnej współpracy.

 

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele polskiej nauki i przedsiębiorcy, historycy, ekonomiści, architekci oraz praktycy gospodarczy. Wśród tematów poruszanych w 13 referatach pojawią się kwestie związane między innymi z innowacjami w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym, energetycznym, w architekturze czy ze sposobami finansowania innowacji przyszłości. W programie oprócz referatów znajdzie się także panel dyskusyjny „Od COP do współczesnej polityki gospodarczej”.


Konferencja odbędzie się 8 września br., w Auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.


Wstęp wolny.


Więcej o konferencji na www.konferencja-terazcop.pl