Prof. Marian Tracz z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej został uhonorowany statuetką Polskiego Kongresu Drogowego „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. Nagrodę wręczono 26 kwietnia br. podczas V Śląskiego Forum Drogowego w Piekarach Śląskich. PKD docenił zarówno osiągnięcia naukowe, jak i wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Prof. Marian Tracz od ponad 50 lat jest związany z Politechniką Krakowską. W 1967 roku ukończył tam studia na Wydziale Budownictwa Lądowego (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej) i jako wyróżniający się absolwent został pracownikiem naukowym. Prof. Tracz jest m.in. współautorem powszechnie w środowisku drogowym znanego podręcznika „Inżynieria ruchu drogowego”. Z jego inspiracji zaczęły być stosowane w Polsce małe ronda, opracowano metodologię analiz hałasu drogowego i tworzenia map akustycznych a także wdrożono audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Honorowe wyróżnienie "Zasłużony dla Sprawy Drogowej" ustanowiono z okazji 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce. Przyznawane jest tym, którzy zasłużyli się dla polskiego drogownictwa i stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach.


Uroczyste wręczenie Profesorowi wyróżnienia odbyło się w czasie inauguracji V Śląskiego Forum Drogownictwa w Piekarach Śląskich, podczas którego Laureat wygłosił referat na temat projektu badawczego konsorcjum politechnik: Krakowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Lubelskiej oraz IBDiM. Projekt realizowany jest w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych i dotyczy ochrony przed hałasem drogowym.