Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje we wrześniu ogólnopolską konferencję naukową - XX Forum Architektury Krajobrazu. Będzie to podsumowanie kolejnej dekady corocznych spotkań naukowych, organizowanych przez polskie uczelnie kształcące architektów krajobrazu.


Tematy wiodące tegorocznego spotkania to: praktyka zawodowa - twórczość i realizacje, badania naukowe, dydaktyka. Organizatorzy w uzasadnieniu tematyki podkreślają, że nowe idee, teorie i koncepcje, wśród których jest m.in. urbanistyka krajobrazowa czy planowanie krajobrazowe, pokazują, że krajobraz postrzegany jest jako wytyczna, determinanta i cel projektowania. Badania naukowe w tej dziedzinie cechuje coraz większa interdyscyplinarność i różnorodność, wynikająca z nowych nurtów w architekturze krajobrazu, takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, pracujący krajobraz czy recykling przestrzeni oraz wielu innych.


Konferencji towarzyszyć będą wystawy osiągnięć we wszystkich trzech blokach tematycznych oraz wyjazd studialny. Program Forum i szczegółowe informacje na stronie www.20forumak.pl.


Spotkanie zbiega się z 50-leciem pracy na Wydziale Architektury PK prof. Aleksandra Böhma, stąd dedykowane jest Profesorowi.


Konferencja odbywa się pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej oraz organizacji International Federation of Landscape Architects (IFLA), Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK).


XX Forum Architektury Krajobrazu odbędzie się na Politechnice Krakowskiej, w dniach 21-23 września br.

 

Zobacz również:
Konkurs dla studentów na projekt parku rzecznego w Krakowie
Studenci z PK i chorwackich uczelni dla krakowskich Bagrów
Studentki architektury krajobrazu najlepsze w konkursie SPAK