Dr inż. Maria Kurańska z Politechniki Krakowskiej znalazła się wśród 34 laureatów konkursu Lider, którego ósmą edycję rozstrzygnęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Dr Kurańska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Wysoką ocenę i jedno z najwyższych dofinansowań NCBiR otrzymała za „Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych”.

 

W ósmej edycji programu dofinansowanie otrzymają 34 projekty, których łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 39 mln 150 tys. zł.

 

Informacje o programie „Lider” dostępne są na stronie www.ncbr.gov.pl