Rozwój racjonalnej gospodarki energią i jej wpływ na ochronę środowiska będzie tematem konferencji pt. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna”, która odbędzie się 28 i 29 września br. na Politechnice Krakowskiej.


Organizatorzy konferencji, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Instytut Ekonomii Środowiska, do udziału w konferencji zaprosili przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Polskiej Akademii Nauk, a także przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, które mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie energooszczędnych lub proekologicznych inicjatywach. W debacie wystąpią również prelegenci reprezentujący przedsiębiorstwa, których misją jest aktywne uczestnictwo w przyjaznej dla środowiska działalności gospodarczej.


Pierwszego dnia uczestnicy konferencji będą koncentrować się na dobrych praktykach w walce o jakość powietrza oraz działaniach naukowców, dotyczących prac rozwojowych i innowacji.


Organizatorzy przygotowali wystawę prac architektonicznych i wystawę fotografii przyrodniczej. Jednym z punktów będzie zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Politechnice Krakowskiej.


Podczas drugiego dnia konferencji, obok sesji poświęconych powiązaniom szeroko pojętej energetyki z jakością powietrza, odbędzie się panel dyskusyjny oraz prezentacja filmu pt. „Punkt Krytyczny. Energia odnowa” - pierwszego polskiego pełnometrażowego filmu na temat zmiany klimatu i rewolucji energetycznej. Reżyserem filmu jest dokumentalista Łukasz Bluszcz, a producentem Fundacja WWF Polska.


W trakcie konferencji eksperci Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego będą udzielać nieodpłatnych usług doradczych, związanych z problematyką budownictwa energooszczędnego.


Wydarzenie na Politechnice Krakowskiej patronatem objęły m.in. Ministerstwa: Infrastruktury i Budownictwa, Rozwoju, Środowiska oraz Energii, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa i Urząd Miasta Tarnowa.


Konferencja odbędzie się na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24, w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”. Szczegóły na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.