W związku z inauguracją roku akademickiego 2017/2018, decyzją Rektora Politechniki Krakowskiej, 3 października 2017 r. (wtorek) będzie dla wszystkich studentów dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.