Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior podpisał umowę o współpracy z Luoyang Normal University (na zdjęciu), podczas wizyty delegacji PK w Chinach. Zgodnie z postanowieniami umowy już w lutym przyszłego roku pierwsza grupa studentów z Luoyang rozpocznie studia na PK.

 


Umowa podpisana w Luoyang jest wynikiem zainteresowania strony chińskiej zacieśnieniem współpracy i doprecyzowaniem jej obszarów, po ramowym porozumieniu z czerwca br. w czasie wizyty przedstawicieli LNU w Krakowie.


W Luoyang przedstawiciele PK ustalili zasady kształcenia chińskich studentów na kierunkach informatyka, fizyka techniczna oraz technologia chemiczna. LNU jest również zainteresowana wymianą pracowników naukowo-dydaktycznych.


Zgodnie z umową, już w lutym 2018 r. pierwsza grupa studentów LNU rozpocznie studia na Politechnice Krakowskiej. Docelowo, co roku odpłatne kształcenie na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej ma podejmować co najmniej dziewięćdziesięciu chińskich studentów. Część z nich przed immatrykulacją będzie uczestniczyło w intensywnym kursie języka angielskiego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.


Przedstawiciele PK przebywali w Chinach w dniach 10-15 września br. na zaproszenie rektora LNU Liang Liuke. W skład delegacji, obok rektora, wchodzili: dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki dr hab. inż. Andrzej Woszczyna, prof. PK; dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki WFMiI dr inż. arch. Paweł Ozimek oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz.