Naukowcy, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych oraz reprezentanci przedsiębiorstw prowadzących przyjazną dla środowiska działalność gospodarczą, będą na Politechnice Krakowskiej debatować o rozwoju racjonalnej gospodarki energią i jej wpływie na ochronę środowiska.

 

Organizatorami konferencji „Jakość powietrza a efektywność energetyczna” (28 i 29 września br.) są Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Instytut Ekonomii Środowiska.

 

Uczestnicy konferencji chcą koncentrować się na dobrych praktykach w walce o jakość powietrza oraz działaniach naukowców dotyczących prac rozwojowych i innowacji. Obok sesji poświęconych związkom szeroko pojętej energetyki z jakością powietrza, odbędzie się panel dyskusyjny oraz prezentacja filmu pt. „Punkt Krytyczny. Energia odnowa” - pierwszego polskiego pełnometrażowego filmu na temat zmiany klimatu i rewolucji energetycznej (reż. Łukasz Bluszcz).


Organizatorzy przygotowali wystawę prac architektonicznych, wystawę fotografii przyrodniczej. W programie zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Politechnice Krakowskiej.

 

Wydarzeniu patronuje m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Energii, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa i Urząd Miasta Tarnowa.

 

Konferencja odbędzie się w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia”, przy ul. Warszawskiej 24. Szczegóły na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

 

Szczegółowy program konferencji „Jakość powietrza a efektywność energetyczna”