XI Międzynarodowe Seminarium „Dni Transportu”
(Kraków, 17-18 stycznia 2019 r.)
Organizator: Koło Naukowe Logistyki TILOG z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Konferencja Naukowa „Budownictwo - Infrastruktura - Górnictwo” – BIG 2019
(Kraków, 17-18 stycznia 2019 r.)
Organizator: Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK

 

XXXI Konferencja Naukowa „Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych”
(Korbielów, 25-27 lutego 2019 r.)
Organizator: Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich Wydziału Inżynierii Środowiska PK

15. Studencki Festiwal Informatyczny
(Kraków, 21-23 marca 2019 r.)
Organizatorzy: Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej, Koło Naukowe BIT Akademii Górniczo-Hutnicznej, Koło Naukowe iteam Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”
(Kraków, 26 marca 2019 r.)
Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” – NOVDROG’19
(Kraków, 28-29 marca 2019 r.)
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie

 

VI edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód”
(Kraków, 7-15 kwietnia 2019 r.)
Organizatorzy: Fundacja Widowisk Masowych, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie

 

fib Sympozjum 2019
(Kraków, 24-29 maja 2019 r.)
Organizator: Polska Grupa fib (Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego)

 

2019 Conference on Engineering and Architecture Design Education
(Kraków, 3-7 czerwca 2019 r.)
Organizator: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

XVII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „Inżynieria Bezwykopowa”
(Tomaszowice, 11-13 czerwca 2019 r.)
Organizator: Wydawnictwo „Inżynieria”

 
I Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”
(27 szkół z województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego; wrzesień 2018 r. - kwiecień 2019 r.)
Organizator: Powiat Stalowowolski
 
COPTIOSH
Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku
(cała Polska, w latach akademickich: 2017/18, 2018/19)
Organizator: Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku
 
Klaster Inteligentnego Oświetlenia
(cała Polska)
Organizator: Klaster Inteligentnego Oświetlenia Sp. z o.o.
 
 
 
zakończone ____________________________________________________
 
 
 
Konferencja „Wizja i odwaga w biznesie” z okazji 25. edycji Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu
(Kraków, 10 stycznia 2019 r.)
Organizator: Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu