Sześcioro absolwentów Politechniki Krakowskiej dołączyło do już prawie trzystu laureatów wyróżnionych do tej pory przez Stowarzyszenie Wychowanków PK wpisem do Złotej Księgi Wychowanków. Uroczystość odbyła się w ramach inauguracji nowego roku akademickiego, 3 października.


 

Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej istnieje od 1998 r. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem wychowanków uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater.

 


3 października 2017 r., wpisem do Złotej Księgi Wychowanków PK zostali wyróżnieni:

 


Maria Gmyz (absolwentka Wydziału Architektury)


Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej - pracę dyplomową pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiktora Zina obroniła z oceną bardzo dobrą w 1983 r., otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta.


Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła karierę zawodową, pracując w zamojskim oddziale Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków. Najpierw jako stypendystka, następnie już na stanowisku kierowniczym, które zajmowała do 1990 r. W latach 1990-1992 doświadczenie zawodowe zdobywała w Cabinet Stephane Du Chateau we Francji. Ważny był rok 1992, gdy ukończyła podyplomowe Studia Rewaloryzacji Parków i Założeń Ogrodowych na SGGW w Warszawie, a za swoją pracę dyplomową otrzymała prestiżową nagrodę ministra kultury i sztuki. W tym samym roku rozpoczęła też projektową działalność gospodarczą (Architektoniczna Pracownia Projektowa), zatrudniając ponad 10 współpracowników.


Ma na swoim koncie dziesiątki udanych projektów szkół, przedszkoli, sali gimnastycznych, banków, urzędów, sklepów i innych obiektów użyteczności publicznej. Specjalizuje się w architekturze sakralnej: projektowała ołtarz papieski podczas wizyty św. Jana Pawła II w Zamościu, kościół św. ojca Pio w Tomaszowie oraz wiele innych kościelnych wnętrz. Koordynowała również remonty kościołów.


W latach 2002-2015 zrealizowała liczne projekty z dziedziny konserwacji zabytków w województwie lubelskim. Ukoronowaniem jej zaangażowania była otrzymana w 2016 r. nominacja na zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.


Maria Gmyz była wielokrotnie nagradzana za swoje prace projektowe i społeczne. Spośród licznych wyróżnień, warto wymienić przede wszystkim: nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za projekt dyplomowy rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Babinie, Srebrną Odznakę PKZ, honorową odznakę I stopnia Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Kryształową Cegłę za realizację architektoniczną (Dom Księży Seniorów w Biłgoraju), a także liczne dyplomy za Modernizację Roku w obiektach zabytkowych.


Maria Gmyz angażuje się również politycznie. Była radną i przewodniczącą Rady Miasta Zamość w kadencji 2002-2005. W 2014 została wybrana Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

 

Zbigniew Konieczek (absolwent Wydziału Mechanicznego)


Studia wyższe ukończył w 1987 r. na Wydziale mechanicznym Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł inżyniera na kierunku transport w specjalności eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych.


Późniejsza kariera zawodowa Zbigniewa Konieczka jest już w całości związana z firmą NEWAG S.A. Pracuje tam od przeszło 30 lat. Swą przygodę z tym przedsiębiorstwem rozpoczął na stanowisku mechanika pojazdów spalinowych. Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom menadżerskim regularnie awansował w strukturach NEWAGU, by w 2001 r. objąć posadę prezesa Zarządu Spółki.


Mając realny wpływ na kierunek rozwoju firmy, przyczynił się do umocnienia współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Spółką a Politechniką Krakowską. Wskutek jego inicjatyw zrealizowano szereg wspólnych działań: od prac badawczych i rozwojowych, poprzez praktyki i laboratoria organizowane w NEWAGU oraz dotowanie opłat za studia niestacjonarne odbywane na Wydziale Mechanicznym, po konsultacje programów studiów, w tym studiów podyplomowych z zakresu budowa i eksploatacja pojazdów szynowych. Najnowszą inicjatywą Zbigniewa Konieczka jest uruchomienie na Wydziale Mechanicznym specjalności inżynieria pojazdów szynowych na kierunku transport. Uczący się na niej studenci będą w ramach zajęć i praktyk kształcić się na przyszłych pracowników biur konstrukcyjno-technologicznych firmy NEWAG.

 

 

Krzysztof Kwarciany (absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)


Urodził się w 1978 r. w Jaśle. W 2003 ukończył studia wyższe na kierunku elektrotechnika. W latach 2004-2011 uczestniczył w budowie, a następnie uruchamianiu nowego zakładu japońskiej firmy NGK Ceramics. Kolejnym zawodowym wyzwaniem były kierownicze stanowiska w działach utrzymania ruchu, które sprawował najpierw w Saint Gobain (od 2011 do 2013 r.), a następnie w Orlen Oil (2013-2015).Od roku 2015 do chwili obecnej jest dyrektorem technicznym odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu, oprzyrządowanie produkcji, infrastrukturę i innowacje.


Karierę zawodową z powodzeniem łączy z naukową współpracą z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Jest współautorem czterech recenzowanych publikacji naukowych w obszarze optymalizacji.

 

 

Zbigniew Majka (absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej)


Studia na Politechnice Krakowskiej na kierunku technologia chemiczna ukończył w 1999 r. W roku 2011 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.


Od 2001 r. związany zawodowo z firmą Adamed sp. z o.o., gdzie obecnie jest kierownikiem naukowym w pionie Marketingu Strategicznego w Dziale Rozwoju Nowych Produktów. Mimo swoich rozlicznych obowiązków zawodowych, Zbigniew Majka nie zapomina o Politechnice Krakowskiej. Nie tylko współpracuje z uczelnią przy realizacji projektów badawczych, ale również przyczynił się do przekazania uczelni licznego, cennego sprzętu badawczego.


Oprócz wsparcia naukowego i finansowego dla uczelni, Zbigniew Majka udziela się także dydaktycznie. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając studentom w realizacji licznych prac dyplomowych na WIiTCh PK. Jest współautorem licznych publikacji naukowych oraz współtwórcą licznych patentów i zgłoszeń patentowych.

 

 

Jacek Zalewski (absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska)


W 2001 r. z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska. Rok później związał się z firmą Ove Arup & Partners International Ltd., gdzie przez dwanaście lat zajmował się projektowaniem, zarządzaniem projektami i doradztwem w wielu dziedzinach inżynierii. W 2014 r. został mianowany dyrektorem krakowskiego biura firmy, gdzie zarządza projektami infrastrukturalnymi. Jest współautorem rekomendowanego przez Ministerstwo Środowiska opracowania „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”.


Wyniesioną z Politechniki Krakowskiej wiedzą oraz zdobytym zawodowym doświadczeniem aktywnie dzieli się w ramach rozlicznych konferencji, prezentując zagadnienia związane z interdyscyplinarnością projektów infrastrukturalnych, ich wpływu na środowisko oraz zrównoważonego projektowania.


Do dziś utrzymuje kontakty ze swoją uczelnią, współpracując na płaszczyźnie badawczej i dydaktycznej z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.

 

 

Kazimierz Albin (absolwent Wydziału Mechanicznego)


Polski technik lotniczy, więzień i uciekinier z KL Auschwitz, podporucznik Armii Krajowej, działacz na rzecz pamięci o zbrodniach nazizmu.
Urodził się Krakowie 30 sierpnia 1922 r. Do wybuchu II wojny światowej zdążył ukończyć czwartą klasę Gimnazjum Nowodworskiego.
W styczniu 1940 r. został zatrzymany w trakcie próby przedostania się do Francji, gdzie tworzyły się pierwsze oddziały polskiej armii, odbudowywanej po wrześniowej klęsce. Był następnie więziony w Preszowie, Muszynie, Nowym Sączu i Tarnowie. Wywieziony pierwszym transportem do KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 118. Pracował w obozowym zakładzie odzieżowym i w kuchni dla esesmanów. W lutym 1943 r. uciekł z obozu i dotarł do Krakowa, gdzie pod przybranym nazwiskiem Franciszek Makowski zamieszkał przy ul. Siemiradzkiego. Niemal od razu rozpoczął działalność w krakowskiej dywersji, będąc m.in. uczestnikiem napaści na żołnierzy niemieckich w celu zdobycia broni. Szybko został zaprzysiężony do Armii Krajowej, gdzie przyjął pseudonim „Jędrek”. W listopadzie 1943 r., po ukończeniu szkoły podchorążych, objął funkcję szefa dywersji bojowej III Odcinka Komendy Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej. Rok później awansowano go na podporucznika.


Po zakończeniu wojny zdał maturę i podjął studia na Politechnice Krakowskiej, a dokładniej na wydziałach politechnicznych działających przy Akademii Górniczej. Pracował w Biurze Projektów Energetycznych w Krakowie. Jego kolejnym etapem zawodowej kariery była posada w latach 1952-1963 w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku-Białej. Stamtąd został przeniesiony do Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego w Warszawie, a w 1966 r. rozpoczął pracę jako ekspert techniczny i handlowy w CHZ Metalexport w Warszawie.


Po przejściu na emeryturę zaangażował się w działalność na rzecz upamiętnienia ofiar nazizmu i na rzecz pamięci o obozie KL Auschwitz. Jest autorem wspomnień „List gończy. Historia mojej ucieczki z Oświęcimia i działalności w konspiracji” i „Postscriptum. Losy powojenne i powrót do Auschwitz”.


Jest jednym z współzałożycieli Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, w którym najpierw pełnił funkcję wiceprezesa, by w 1995 r. zostać prezesem Zarządu Głównego. Od 2000 r. jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.


Za swoją odważną, godną naśladowania postawę otrzymał wiele odznaczeń wojskowych i cywilnych, w tym te najważniejsze jak Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej oraz Krzyże Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Obecnie mieszka w Józefowie pod Warszawą.

 

Na zdjęciu, uczestnicy uroczystego wpisu do Złotej Księgi Wychowanków, sala senacka PK, 3 października br. / fot. Jan Zych.