Jeszcze tylko do końca października można składać prace w konkursie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej, ogłoszonym na początku sierpnia br.


Konkurs skierowany jest do studentów architektury krajobrazu, architektury, architektury i urbanistyki. Konkurs ma wyłonić najlepsze rozwiązani urbanistyczno-architektoniczne na zagospodarowanie północnej części parku rzecznego Aleksandry, położonego w Krakowie przy ul. Erazma Jerzmanowskiego.


Obecnie teren stanowi obszar koryta Potoku Bieżanowskiego oraz jego otoczenie. Założeniem jest renaturyzacja koryta rzecznego, kształtowanie przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych odpowiadających na potrzeby mieszkańców.


Jak podkreślają organizatorzy, nagrodzone prace będą istotnym elementem dalszej dyskusji i wytycznymi do przyszłych opracowań, służących realizacji inwestycji na tym terenie.


Termin składania prac konkursowych minie 31 października br. (godz. 14.30). Rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 9 listopada.


Szczegóły (regulamin, formularze) na stronie ZZM: Konkurs na zagospodarowanie Parku Rzecznego Aleksandry