Politechnika Krakowska otrzymała Odznakę Honorową Zasłużony dla Grupy Azoty. Odznaczenie zostało wręczone podczas jubileuszowej gali Święta Pracowników spółki, 6 października br. w Tarnowie.


Grupa Azoty swoim wyróżnieniem podkreśla wieloletnią współpracę z uczelnią przy realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Elementem działań jest m.in. program stypendialny Grupy Azoty, dedykowany studentom Politechniki Krakowskiej, którzy osiągają sukcesy naukowe w dziedzinach odpowiadających profilowi działalności firmy: chemii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej.


Oprócz programu stypendialnego współpraca naukowo-badawcza i edukacyjna PK i Azotów obejmuje także m.in.: organizację na PK seminarium „Technologia Źródłem Biznesu”, prowadzonego przez ekspertów Grupy, programy praktyk oraz stażów studenckich i doktoranckich, realizację prac inżynierskich i magisterskich na potrzeby firmy.

 

Od roku akademickiego 2016/17 w programie studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej znalazł się także nowy przedmiot „Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w technologiach Grupy Azoty SA”. Zajęcia prowadzą pracownicy Grupy Azoty i PK, a studenci w zakładach firmy w Tarnowie będą realizować projekty dotyczące bilansowania energetycznego wybranych instalacji technologicznych i odbywać zajęcia laboratoryjne.


W planach partnerów są nowe wspólne przedsięwzięcia.


Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.