Politechnika Krakowska przystąpiła, jak wiele polskich uczelni, do udziału w badaniu realizowanym na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przez centrum badawczo-rozwojowe PBS Sp. z o.o., dotyczącym zjawiska nierównego traktowania w formie molestowania lub molestowania seksualnego studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów szkół wyższych.


 

 

Badanie jest dobrowolne. Anonimowa ankieta on-line jest dostępna w dniach 9-25 października br. na stronie PBS.