Nowe technologie w oczyszczaniu wód i ścieków oraz zagospodarowanie i odzysk energii ze ścieków były tematyką konferencji 1st Polish IWA Young Water Professionals Conference, która odbyła się w dniach 11-13 września 2017 r. na Politechnice Krakowskiej.

 


Konferencja była pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez polski oddział stowarzyszenia IWA (International Water Association) wspólnie z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej i Politechniki Gdańskiej.


Konferencje IWA dla młodych naukowców i specjalistów z branży wodnej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywają się cyklicznie od 2008 r. Wcześniej odbywały się m.in. np. w Mińsku, Moskwie, Istambule, Belgradzie, Gdańsku i Budapeszcie, gromadząc młodych specjalistów z całego świata.


W polskiej edycji konferencji wzięło udział około 100 uczestników (na zdjęciu powyżej / fot. Jan Zych). Obok młodych naukowców z naszego kraju, przybyli naukowcy, m.in. z Węgier, Czech, Niemiec, Ukrainy, Chin, Japonii, Tajlandii, Iranu, Jemenu i Indii.


Komitet naukowy konferencji pod przewodnictwem dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Stanisława Rybickiego oraz prezesa IWA POLSKA, prof. dr. hab. inż. Jacka Mąkini (Politechnika Gdańska), wyróżnił po pięć najciekawszych prezentacji ustnych i posterów, wśród których wybrano następnie najlepsze wystąpienia.


Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymał prof. Mahesh Ganesapillai z Indii za referat poświęcony ekologicznym technologiom odzysku substancji biogennych ze ścieków („Modelling the process kinetics during fixed-bed column adsorption of nutrients from urine by fly ash”), a nagroda za najlepszy poster trafiła do doktorantki Pauli Piechny z Politechniki Warszawskiej, za pracę dotyczącą aktywności osadu czynnego i błon biogennych („Long-term operation of IFAS-MBBR wastewater treatment plant – the activity of activated sludge and biofilm”).


Należy podkreślić udział doktorantów z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, którzy pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Cimochowicz-Rybickiej (prof. PK) brali aktywny udział nie tylko w pracach związanych z organizacją konferencji, ale także w sesjach tematycznych, prezentując swoje osiągnięcia.


Dla uczestników konferencji zorganizowano warsztaty „Successful proposals for individual and project fundraising”, przedstawiające możliwości pozyskiwania grantów na badania. Ostatniego dnia konferencji zorganizowano wycieczkę tematyczną do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.


Kolejna konferencja IWA YWP planowana jest w pierwszej połowie 2019 r. w Warszawie.

 

 

Zobacz więcej: Podsumowanie "1st Conference of the International Water Association IWA for Young Scientists in Poland".