Potrzeba diagnozy kondycji i stanu zagospodarowania przestrzeni polskich miast w pierwszych dekadach XXI wieku oraz konfrontacja z ideami we współcześnie rozwijanych miastach europejskich, zwłaszcza w Europie Środkowej - to główne tematy międzynarodowej konferencji pt. „Miasto polskie”, organizowanej w ramach cyklu Idea miasta, czas, miejsce, forma.

 

Konferencję organizuje Instytut Projektowania Miast i Regionów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniach 26-27 października br.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest adresowana w szczególności do przedstawicieli środowiska naukowego, projektantów i planistów oraz pracowników samorządu terytorialnego różnych szczebli.

 

W szerokiej formule konferencji dotyczącej współczesnych zjawisk przestrzennych występujących obecnie w miastach polskich różnej skali, organizatorzy zapraszają do podjęcia w zgłaszanych wystąpieniach problematyki dotyczącej, m.in.: diagnozy sytuacji przestrzennej miast polskich różnej wielkości, porównania współczesnych idei budowy miasta z praktyką projektową i realizacyjną w Polsce, przykładów podejmowanych działań naprawczych i przykładów dobrej praktyki.

 

Konferencję współorganizują: Sekcja Planowania Przestrzennego Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, Oddział w Krakowie oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Kraków

 

Więcej na facebook.com/Konferencja-Miasto-polskie-1381768215177659