Ogłoszenie wyników osiemnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego „Architektura Betonowa”, organizowanego od lat wspólnie przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenie Producentów Cementu, odbyło się w piątek, 13 października, na zamknięcie Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017. Uroczystą Galę Nagród (na zdjęciu poniżej / fot. Jan Zych) poprowadził Zbigniew Pilch z SPC.

 


Na konkurs wpłynęły prace z sześciu wydziałów architektury całej Polski. Walory zgłoszonych prac oceniało jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, prodziekan WA PK (przewodniczący jury), dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prodziekan WA PW (sędzia referent), dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB dziekan WA PB, dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, dziekan WA PŚ, mgr inż. Zbigniew Pilch, dyrektor ds. marketingu SPC.


Trzy równorzędne nagrody przyznano: Hannie Bajwoluk z Politechniki Krakowskiej za pracę „Centrum Tańca w Krakowie” (promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski), Edycie Pauli Konstantynowicz z Politechniki Białostockiej za pracę „Please Touch. Eksploratorium Dotyku” (promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska), Klaudii Księżarczyk z Politechniki Krakowskiej za pracę „Teatr alternatywny” (promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK).


Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Kinga Gołaszewska z Politechniki Białostockiej za pracę „Memorium Ofiar II Wojny Światowej w Białej Podlaskiej” (promotor: dr inż. arch. Danuta Korolczuk), Joanna Tokarska z Politechniki Krakowskiej za pracę „Monument na granicy miasta – winiarnia w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek), Tomasz Krzysztof Kęsy z Politechniki Warszawskiej za pracę „Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką badawczą” (promotor: dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski).


Nagrody wręczyli prorektorzy PK dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK i dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu.


W ciągu osiemnastu lat trwania konkursu nadesłano w sumie 339 prac z 16 ośrodków akademickich.

 

 

Zobacz: Archtektura Betonowa 2017 - otwarcie wystawy pokonkursowej w galerii „Gil”