Piątą międzynarodową konferencję naukową organizują wspólnie Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Prezydent Miasta Nowego Sącza. Konferencja „Środowisko miejskie. Inteligentny model współpracy: uczelnia - samorząd - biznes” odbędzie się 20 i 21 października br. w Nowym Sączu.

 


 

Konferencja, zgodnie z zamierzeniami organizatorów, ma stanowić odpowiedź na wyzwania jakie rodzi XXI wiek: potrzebę kształtowania zrównoważonego miejskiego środowiska zamieszkania i konieczność poszukiwania rozwiązań innowacyjnych oraz wymóg kształtowania i usprawniania modelu współpracy różnych „aktorów” współtworzących przestrzeń wokół nas.


Uczestnicy konferencji podejmą próbę stworzenia modelu współpracy uczelni, samorządu i lokalnego biznesu. Skupią się na poszukiwaniu obszarów, impulsów, narzędzi i procedur, które pozwolą nadać współpracy charakter ciągły. Przyszłość rozwoju miast i wysoka jakość życia zależą od rozwoju biznesu, działań samorządów i świadomości mieszkańców.


Integracja wszystkich obszarów i osób biorących udział w kształtowaniu środowiska miejskiego jest bardzo istotna w dobie kończących się środków unijnych i presji poszukiwania możliwości rozwoju miast. Integracja jest niezbędna dla osiągnięcia wspólnych celów, a architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne to dziedziny, w których wielostronna współpraca jest konieczna i niezmiernie ważna.
Podczas spotkania nastąpi uroczyste podpisanie deklaracji działań na rzecz aktywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, naukowymi a przedstawicielami środowiska gospodarczego.


Organizatorzy zapraszają przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup do szerokiej dyskusji na temat możliwości, form i efektów współpracy środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych służącej kształtowaniu zrównoważonego środowiska miejskiego.
Miejscem konferencji będzie nowosądecki park technologiczny MMC Brainville.

 

Szczegóły na stronie internetowej konferencji: kksm.pk.edu.pl/konf-pl.html