W środę 18 października br. na antenie internetowego Radia „Nowinki”, po audycji „Poranek w Nowinkach” o godz. 11.00, zostanie wyemitowany wywiad z rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Janem Kaziorem (na zdjęciu / fot. Jan Zych).


W wywiadzie, zarejestrowanym pod koniec września br., rektor PK odpowiada m.in. na pytania o plany i działania, które będą podejmowane na uczelni w nowym roku akademickim, w tym o przygotowania związane z zapisami projektu ustawy 2.0 (projekt reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego). Podczas rozmowy została także poruszona kwestia współpracy Politechniki Krakowskiej z Luoyang Normal University w Chinach oraz innymi ośrodkami akademickimi na świecie.


Wywiad zostanie wyemitowany dwukrotnie, około godz. 11.00 i 19.00. Później znajdzie się także w zakładce Podcasty na stronie rozgłośni www.nowinki.pk.edu.pl.


Radia „Nowinki” można słuchać za pośrednictwem strony internetowej www.nowinki.pk.edu.pl oraz bezpośrednio pod adresem nowinki.pk.edu.pl:8000/nowinki.