„Tadeusz Kościuszko. Rysunki i wizerunki” - wystawa w Muzeum Politechniki Krakowskiej, ze względu na duże zainteresowanie, została przedłużona do 30 listopada br. Wystawa otwarta w ubiegłym roku prezentuje reprodukcje 18 rysunków wykonanych przez Tadeusza Kościuszkę oraz wizerunków przywódcy powstania przedstawianych na znaczkach i kartach pocztowych oraz banknotach i monetach polskich.


Ekspozycja „Tadeusz Kościuszko. Rysunki i wizerunki” powstała w 40. rocznicę nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej oraz 199. rocznicę śmierci Naczelnika. Można ją oglądać jeszcze tylko do 30 listopada br. w siedzibie Muzeum PK w budynku dawnego aresztu na I piętrze (kampus PK przy ul. Warszawskiej 24).


Kościuszko, znany przede wszystkim jako wybitny żołnierz i inżynier fortyfikator, był również utalentowanym rysownikiem. Jesienią 1769 r. wyjechał do Paryża jako stypendysta królewski i rozpoczął naukę w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się mniej znany i rzadziej powszechnie prezentowany zbiór rysunków z kolekcji Muzeum Czartoryskich, wykonanych przez Kościuszkę w trakcie pobytu w Paryżu. Kilkanaście reprodukcji znalazło się na wystawie w Muzeum PK. To m.in. rysunek Chrystusa na krzyżu, akty kobiece i akty męskie, widoki starożytnych ruin oraz plan założenia parkowo-ogrodowego Czartorysk.


Druga część ekspozycji w Muzeum PK przedstawia patrona PK na kartach pocztowych, na banknotach i monetach polskich oraz na znaczkach Poczty Polskiej. Zbiór wybranych kartek pocztowych o patriotycznym charakterze z lat 1901-2016 ukazuje różnorodność przedstawień wizerunku Tadeusza Kościuszki na przestrzeni ponad stu lat. Banknoty, bilety skarbowe, monety (obiegowe i kolekcjonerskie), które znalazły się w prezentacji PK, wyemitowane zostały w latach 1919-1994. Wyjątek stanowi Bilet Skarbowy z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej - nie posiada on wizerunku Naczelnika, ale to z jego bezpośredniej inicjatywy został wyemitowany i wprowadzony do obiegu. Miał dodatkowo zasilić skarb państwa podczas powstania 1794 r. Przez znawców uważany za pierwszy polski banknot. Wizerunek Tadeusza Kościuszki pojawiał się też na kolejno emitowanych znaczkach od początku istnienia Poczty Polskiej w 1921 r. aż do współczesności.


Wystawa była częścią Roku Tadeusza Kościuszki na Politechnice Krakowskiej, zakończonego oficjalnie 25 października br.