Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej otrzymał certyfikat w III edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” organizowanej przez Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku PK znalazł się wśród 35 krakowskich instytucji i firm, które otrzymały certyfikaty i wyróżnienia 29 listopada br., podczas gali finałowej w Międzynarodowym Centrum Kultury.

Celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom na terenie Krakowa (kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych), odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez likwidowanie barier architektonicznych oraz oferowanie produktów, usług i zniżek skierowanych specjalnie do seniorów.

Organizatorami i realizatorami akcji są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wydział Spraw Społecznych UMK - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Patronat nad trzecią edycją akcji objęli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa.


Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej zainaugurował działalność 15 października 2010 r., w Centrum Pedagogiki i Psychologii. Powstał w odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie kształceniem ustawicznym seniorów.


Obecnie Uniwersytet kształci blisko 300 studentów. W ofercie, oprócz odbywających się co dwa tygodnie sympozjów, znalazły się również seminaria w mniejszych grupach, gdzie słuchacze mogą zdobyć wiedzę z zakresu języków obcych, obsługi komputera, pedagogiki i psychologii, historii sztuki czy filmu. Powodzeniem cieszą się również zajęcia rekreacyjno-ruchowe.