W dniach 19-20 października br. Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie organizowały konferencję ogrodową - cykliczną konferencję z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej. Tematem tegorocznej 24. edycji (7. edycji międzynarodowej) było „Sacrum w komponowanej przestrzeni”.


- Pierwszego dnia konferencji, dla prelegentów i zaproszonych gości, odbyła się wizyta studialna w Ogrodach Królewskich na Wawelu - relacjonuje dr inż. arch. Katarzyna Hodor z IAK PK - Była to wyjątkowa okazja aby zapoznać się z aktualnymi problemami i sposobami pielęgnacji historycznych ogrodów oddanych dla zwiedzających przed czterema laty.


Obrady, podczas drugiego dnia konferencji (na zdjęciach / fot. IAK PK), były okazją do wysłuchania kilkadziesiąt referatów naukowców z Polski i zagranicy. Spotkanie specjalistów architektury krajobrazu odbywały się w murach jednego z najstarszych krakowskich klasztorów - ojców franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej.


- Warto podkreślić szerokie spektrum zagadnień prezentowanych na tegorocznym spotkaniu naukowym: relacje ideowe i kompozycyjne, ranga kulturowa, kontekst symboliczno-treściowy - podsumowuje konferencję dr Hodor. - Interesującym wątkiem były prezentacje ukazujące przykłady realizacji prof. Marii Aubӧck ze ADBK z Wiednia, licznych prelegentów w Budapesztu, Kijowa, Bratysławy.


W tym roku konferencja ogrodowa wpisała się w obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, obchodzonego 20 października.