Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Politechnice Krakowskiej organizuje konferencję naukową „Zabytki i energia” w dniach 16-17 listopada br.

 

Konferencja będzie poświęcona problemom użytkowania, adaptacji, przebudów i modernizacji obiektów historycznych w kontekście zużycia i gospodarowania energią.

 

W jej trakcie prezentowane będą rozwiązania technologiczne i materiałowe służące poprawie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, możliwych do zastosowania w substancji zabytkowej.

 

Pierwsza edycja ZiE rozpocznie cykl, w ramach którego środowisko naukowców, zarządców nieruchomości, użytkowników oraz projektantów wymieni doświadczenia, a także rozpocznie prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk.

 

Konferencja została zorganizowania w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych.

 

Więcej informacji i szczegółowy program konferencji na stronie internetowej www.mlbe.pk.edu.pl

 

Na zdjęciu, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska / fot. Jan Zych