Studenci Politechniki Krakowskiej wracają do Miechowa. Tym razem w ramach warsztatów „Ripari urbo – napraw miasto” (8-10 listopada br.) przygotują koncepcję zmian w systemie komunikacyjnym i zagospodarowaniu przestrzennym Miechowa. Pierwsze wyniki prac zaprezentowane zostaną podczas podsumowania warsztatów, które odbędzie się w piątek 10 listopada br. o godzinie 11.00 w zajeździe „Miechus”. W ciągu kilku następnych miesięcy studenci i eksperci PK przygotują pełny raport z rekomendacjami dla Miechowa.

 


To już trzecia edycja warsztatów transportowo-urbanistycznych „Ripari urbo - napraw miasto!”, organizowanych przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. Podczas poprzednich dwóch edycji studenci PK zajmowali się problemami transportowymi i przestrzeniami Krakowa, tym razem zajmą się zmianami w sieci transportowej i układzie przestrzennym Miechowa. - Celem warsztatów jest wypracowanie oryginalnych pomysłów i koncepcji, które w ciągu kilku następnych miesięcy będą rozwijane i uszczegóławiane w szerszym projekcie. W ramach opracowania zostanie wykonana analiza uwarunkowań zewnętrznych (np. budowa drogi S7, budowa obwodnicy w ciągu DW783, rozwój SKA), jak również analiza obowiązujących dokumentów planistycznych. Pracując na naszymi koncepcjami weźmiemy pod uwagę także podjęte już decyzje transportowe i przestrzenne, dotyczące np. lokalizacji parkingów P+R czy organizacji linii dowozowej. Weźmiemy je pod uwagę w swoim projekcie i uzupełnimy o własne pomysły dotyczące zmian w organizacji ruchu, zagospodarowania rynku czy wprowadzenia stref ruchu o różnej dostępności - wyjaśnia dr inż. Tomasz Kulpa z Katedry Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, opiekun Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Jak dodaje, na podstawie pozyskanych danych wejściowych oraz opracowanego modelu ruchu zostanie przygotowana całościowa koncepcja systemu komunikacyjnego i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. - Zostanie ona podsumowana w formie raportu, w którym zostaną zawarte wyniki prac warsztatowych oraz nasze rekomendacje dla Miechowa - mówi Tomasz Kulpa.


W warsztatach weźmie udział 36 studentów gospodarki przestrzennej, transportu, budownictwa i architektura, a więc kierunków związanych tematycznie z miastem, planowaniem przestrzeni, życiem miejskim. Warsztaty są dla nich świetną okazją do interdyscyplinarnej współpracy i holistycznego spojrzenia na miasto i jego problemy. Studenci będą pracować pod okiem specjalistów z PK.


Warsztaty organizuje Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, działające przy Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej oraz gmina i miasto Miechów. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczą Jakub Salach i Małgorzata Stec, prezes i wiceprezes Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Opiekę naukową nad warsztatami sprawuje dr inż. Tomasz Kulpa.