Około 150 wybitnych przedstawicieli nauki, transferu technologii oraz innowacji z Polski i z zagranicy potwierdziło udział w VI Zlocie Absolwentów Top 500 Innovators, w dniach 16-17 listopada w Krakowie.


Celem Zlotu jest dyskusja nad kierunkami obecnych reform w sektorze B+R, jak również promocja osiągnięć absolwentów programu Top 500 Innovators, w tym także osiągnieć przedstawicieli nauki i transferu technologii z Politechniki Krakowskiej w ramach spotkania brokerskiego Top 500 Affiliates Brokerage Event.


W trakcie Zlotu zaplanowane są m.in.:


- wykład „IDisruptive Innovation and the Issues that Modern Business and Academic Leaders Face Today”, który wygłosi prof. David Whitney z University of Florida (w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia”, godz. 11.00);


- panel dyskusyjny „Od doskonałości naukowej do innowacji. Jaką drogę wybrać?” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych („Działownia”, godz. 13.00);


- wykład „Roadmap to a World-Class Career. How to be a strategic vs a tactical thinker. Tools to craft a fulfilling career / lifestyle. How pattern recognition plays a factor in all of this”, który wygłosi John Spence (Sala Senacka PK, godz. 14.30).


Współorganizatorem wydarzenia jest spółka INTECH PK w partnerstwie z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK i Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Krakowskiej.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor PK prof. Jan Kazior.


Politechnikę Krakowską reprezentować będzie prorektor ds. nauki prof. Tadeusz Tatara oraz dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK.


W imieniu INTECH PK wystąpią Izabela Paluch i Krzysztof Oleksy.


Top 500 Innovators jest programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.