Czy w zabytkach można oszczędzać energię? W jaki sposób modernizować budynki historyczne, by koszty ich użytkowania były mniejsze? Jak - przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów - zabezpieczyć obiekt zabytkowy przed stratami ciepła, ale nie naruszyć przy tym jego unikatowej wartości? Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą uczestnicy rozpoczynającej się w czwartek (16 listopada) dwudniowej konferencji naukowej „Zabytki i Energia”. Konferencję organizuje Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24). Wstęp otwarty dla wszystkich zainteresowanych.


Problemy ochrony konserwatorskiej obiektów o uznanej wartości historycznej i kulturowej od lat przyciągają uwagę środowisk historyków sztuki, architektów i inżynierów. Nowoczesne technologie pozwalają na coraz bardziej skuteczną opiekę nad zabytkami, ale też - co już nie tak oczywiste w powszechnej świadomości - na coraz bardziej efektywne, a więc tańsze i wygodniejsze, ich użytkowanie. - Dzięki nowoczesnym materiałom i technologiom w obiektach zabytkowych także możemy oszczędzać energię. Służą temu rozmaite narzędzia, m.in. termoizolacja ścian, dachów czy tarasów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej o wysokich parametrach termoizolacyjnych czy zastosowanie wysokooszczędnych systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła - wyjaśnia dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK. Jak dodaje, modernizacja obiektów zabytkowych i dobór właściwych dla nich systemów ogrzewania czy wentylacji (nieingerujących w zabytkową tkankę obiektu) wymaga jednak szczególnej wiedzy i doświadczenia inwestorów, projektantów i wykonawców. - Konferencja „Zabytki i Energia” jest jednym z pierwszych w Polsce forów wymiany doświadczeń o tak sprecyzowanym profilu naukowym. Główny akcent położymy na możliwość wykorzystania w praktyce wyników najnowszych badań naukowych poświęconych tematowi efektywności energetycznej obiektów zabytkowych - mówi Marcin Furtak.


Wiedzą i doświadczeniami dzielić się będą eksperci naukowi, projektanci, wykonawcy prac modernizacyjnych oraz zarządcy nieruchomości. Pokażą jak nowoczesne technologie pozwalają zmniejszyć straty ciepła i obniżyć koszty zużycia energii w budynkach zabytkowych, omówią uwarunkowania związane z jakością przegród, rozwojem materiałów izolacyjnych i wykończeniowych oraz metodami prowadzenia prac restauratorskich. W ciągu dwóch dni obrad zaprezentowane zostaną m.in. rozwiązania techniczne zastosowane w użytkowanych w Polsce i zagranicą obiektach objętych ochroną konserwatorską (hotelach, starych kamienicach, muzeach, fortach, budynkach poprzemysłowych), także tych wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.


Konferencję „Zabytki i Energia” (16-17 listopada 2017 r.) organizuje Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK (ul. Warszawska 24, budynek MLBE) w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. Partnerem wydarzenia jest Miasto Kraków.


Więcej informacji (m.in. program, prelegenci) na stronie konferencji: mlbepk.wixsite.com/zie2017