Instytut Architektury Krajobrazu WA PK zaprasza na kolejny otwarty wykład w cyklu Mistrzowie Architektury Krajobrazu w „Pauza-in-Garden”, 23 listopada o godz. 19.00.

 

Wykład poświęcony osobie i dziełom prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego - architekta, urbanisty, artysty malarza, teoretyka architektury i urbanistyki, nauczyciela akademickiego, twórcy Katedry Projektowania w Krajobrazie, na tworzącym się po wojnie Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

 

mistrzowie architektury krajobrazu 11