Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior podpisał porozumienie o wymianie studenckiej i naukowej z Iwanowskim Państwowym Uniwersytetem Chemiczno-Technologicznym w Rosji.


Delegacja krakowskiej uczelni przebywała w Iwanowie na zaproszenie rektora IPUChT dr. hab. Michaiła Butmana, w dniach 16-17 listopada br.


Współpraca naukowa i dydaktyczna między PK a rosyjskim IPUChT trwa od 1991 r. Podczas wizyty w listopadzie przedstawiciele obydwu uczelni omówili możliwości rozszerzenia współpracy o wymianę akademicką w ramach programu Erasmus+ dla krajów partnerskich.


W skład delegacji Politechniki Krakowskiej wchodzili, obok rektora: dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dr inż. Wiesław Szatko z Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (Wydział Mechaniczny) oraz uczelniany koordynator Programu Erasmus+ mgr Daria Majka-Sitko.


Iwanowski Państwowy Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny jest jedną z lepszych uczelni technicznych w Rosji, z historią sięgającą 1918 r. Od prawie 70 lat realizuje program wymiany międzynarodowej. Obecnie studiuje tam kilkuset obcokrajowców z 18 krajów.


Z Politechniką Krakowską łączy rosyjską uczelnię wiele konkretnych przedsięwzięć, w tym m.in. wspólne prace naukowe, konferencje naukowe i wymiany studenckie. Honorowym profesorem PK jest prof. Oskar Josifowicz Kojfman z IPUChT. Doktorem honoris causa uczelni w Iwanowie jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga z PK.

 

Na zdjęciu, od lewej: prof. Dariusz Bogdał, mgr Daria Majka-Sitko, dr inż. Wiesław Szatko, rektor Pk prof. Jan Kazior i rektor IPUChT dr hab. Michaił Butman; Iwanowo, 16 listopada br. / fot. IPUChT.

 

 

Zobacz również: Umowa PK z Luoyang Normal University w Chinach