Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”, pod dyrekcją Marty Stós, zajął pierwsze miejsce podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis, w kategorii chóry akademickie.

 

 

Cantio Lodziensis to, ciesząca się dużym prestiżem, jedna z największych w kraju, konkursowych imprez chóralnych. W ramach festiwalu koncerty odbywają się w Łodzi i regionie. Od 1998 r. wystąpiło ponad pół tysiąca chórów i zespołów wokalnych z całego kraju i zagranicy.

 

Do tegorocznej edycji zgłosiło się pięćdziesiąt chórów, z których do udziału Rada Artystyczna zakwalifikowała 24. Chóry i zespoły wokalne oceniane były w ośmiu kategoriach.

 

- Z satysfakcją warto również wspomnieć, że ‘Cantio Lodziensis’ jest tym festiwalem, gdzie występujące chóry kilkakrotnie prezentowały prawykonania utworów współczesnych kompozytorów, co w kontekście innych festiwali ogólnopolskich jest rzadkością - podkreśla Przemysław Hachorkiewicz, przewodniczący Rady Artystycznej Cantio Lodziensis.

 

Co roku w trakcie festiwalu odbywa się również seminarium dla dyrygentów prowadzone przez profesorów z Akademii Muzycznych z Łodzi, Bydgoszczy, Katowic i Szczecina.

 

Jubileuszowy, XX Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis odbył się w dniach 18-19 listopada w Łódzkim Domu Kultury, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Kuratorium Oświaty i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Organizatorami byli: Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Akademia Muzyczna w Łodzi.

 

Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” (na zdjęciu powyżej / fot. arch. chóru) powstał w 1990 r. Zrzesza studentów i absolwentów krakowskich szkół wyższych. Jest laureatem wielu nagród w konkursach i na festiwalach w kraju i zagranicą.

 

Zespół interesuje się zarówno muzyką dawną, w tym religijną i świecką, jak i współczesną. Bogaty repertuar zespołu stale wzbogacany jest o utwory kompozytorów różnych epok z całego świata. Nie brakuje utworów ludowych, Negro spirituals czy muzyki cerkiewnej.

 

Chór posiada w swoim repertuarze kolędy z całego świata, kilkadziesiąt polskich pieśni patriotycznych, wiele opracowań (na chór) piosenek z Kabaretu Starszych Panów, a także popularne przeboje muzyki rozrywkowej. „Cantata” nagrała dotychczas dwie płyty, w roku 2006 z utworami religijnymi i świeckimi oraz w 2011 r. - z kolędami.