Nagroda im. prof. Michała Życzkowskiego została ustanowiona przez dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
na podstawie uchwały Rady Wydziału z dnia 25 lutego 2009 r.

 

Nagroda w kwocie 3 000 zł przyznawana jest autorowi wyróżnionej przez Radę Wydziału pracy doktorskiej.

 

Nagrodę otrzymuje najmłodszy pracownik Wydziału Mechanicznego lub absolwent studiów doktoranckich WM PK,
który w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody nie przekroczył 35. roku życia.