Monika Topa studentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej otrzymała wyróżnienie w konkursie Złoty Medal Chemii za pracę „Badania przydatności kompleksów metali ziem rzadkich do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych” przygotowaną pod opieką dr inż. Joanna Ortyl z WIiTCh PK.

 


Dodatkowo inż. Monika Topa została jedną z trzech wyróżnionych w kategoriach tematycznych związanych z działalnością firmy DuPont Poland: rolnictwo i odżywianie, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane.


Celem konkursu Złoty Medal Chemii, organizowanego w tym roku już po raz siódmy przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, było wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza.


Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której uczestnicy zaprezentowali wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową.


Finaliści konkursu będą mieli ponadto możliwość odbycia stażu naukowego wraz z możliwością bezpłatnego zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w laboratoriach IChF PAN w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

 

Zobacz również: Studenci Politechniki Krakowskiej Młodymi Wynalazcami 2017

 

Na zdjęciu, druga od lewej - Monika Topa wśród laureatów konkursu Złoty Medal Chemii, Warszawa 5 grudnia br. / fot. materiały prasowe.