Dr inż. Maria Kurańska z Politechniki Krakowskiej jest jedną z 35 młodych naukowców laureatów ósmej edycji programu Lider. Minister Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naukowcy z całej Polski otrzymali łącznie prawie 40 mln zł na realizację własnych projektów badawczych.

 

Zgłoszone przez laureatów programu LIDER projekty to doskonały dowód na to, że młodzi polscy naukowcy mają wiedzę, umiejętności oraz chęć zmieniania otaczającego nas świat - mówił minister Jarosław Gowin, ogłaszając wyniki VIII edycji programu, podczas gali w Warszawie. W wydarzeniu wziął udział również podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1,2 miliona złotych, a kwota alokacji w konkursie to 40 mln złotych. Program adresowany jest do osób, które mają nie więcej niż 35 lat (chociaż są wyjątki od tej reguły), posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza medycyny bądź stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych.

 

Większość zgłoszonych w konkursie projektów obejmuje swoją tematyką nauki inżynieryjne i techniczne. W tegorocznej edycji stanowiły one 80 proc. badań, 17 proc. - zgłoszonych projektów dotyczyło nauk przyrodniczych, a 10 proc. nauk medycznych i o zdrowiu.

 

Wśród wyróżnionych znajduje się wysoko oceniony projekt dr inż. Marii Kurańskiej. Dr Kurańska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Jedno z najwyższych dofinansowań NCBiR otrzymała na „Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych”.

 

Więcej na temat projektu:

 

 

(zdjęcie i opis powyżej z folderu NCBR)