Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek i dr hab. inż. Paweł Ocłoń z Politechniki Krakowskiej znaleźli się w gronie laureatów nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne oraz naukowe w 2017 r. Wręczył je szef resortu nauki Jarosław Gowin, 11 grudnia br.

 

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego - naukowcy, dydaktycy i organizatorzy - nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

 

Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągniecia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku.

 

Łącznie nagrodzonych zostało 60 przedstawicieli świata akademickiego.

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, został nagrodzony za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, w tym autorstwo podręcznika akademickiego pt. Coordinate Metrology - Accuracy of Systems and Measurements, wydanego w 2016 r. w ramach serii wydawniczej Springer Trackts in Mechanical Engineering.

 

Dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK, pracownik Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Mechanicznym PK, otrzymał w ostatnich dniach dwa ministerialne wyróżnienia - nagrodę ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia oraz stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Nagrodzonym przez ministra osiągnięciem jest cykl prac naukowych poświęconych modelowaniu numerycznemu zagadnień transportu ciepła i masy w zastosowaniach dla energetyki. Weszły one w skład aplikacji habilitacyjnej prof. Ocłonia złożonej z 10 publikacji z listy filadelfijskiej oraz monografii habilitacyjnej. Na ich podstawie naukowiec PK otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego z wyróżnieniem.

 

33-letni prof. Paweł Ocłoń we wtorek (12 grudnia 2017 r.) został także laureatem stypendium ministra nauki dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W XII edycji konkursu stypendia otrzymało 209 wybitnych młodych naukowców z polskich uczelni, będą oni otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

 

 

Na zdjęciach, od góry: prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek i dr hab. inż. Paweł Ocłoń / fot. Jan Zych.