W tym roku ponad 123 nauczycieli akademickich i pracowników Politechniki Krakowskiej zostało uhonorowanych Nagrodami Rektora za rok 2016. Uroczystość wręczenia wyróżnień (na zdjęciach / fot. Jan Zych) odbyła się w piątek 15 grudnia br. na Sali Senackiej.


Nagrody, indywidualne i zespołowe, otrzymali nauczyciele akademiccy i pracownicy z wydziałów i jednostek pozawydziałowych, w czterech kategoriach: za całokształt dorobku; za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.


Nagrody Rektora PK zostały przyznane przez Rektorską Komisję ds. Nagród Nauczycieli Akademickich.

 

Indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej
za rok 2016

 

Wydział Architektury

 

Nagrody indywidualne

 

1. Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak - za osiągnięcia naukowe
2. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy - za osiągnięcia naukowe
3. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski - za osiągnięcia organizacyjne
4. Dr inż. arch. Marta Nowak - za osiągnięcia naukowe
5. Dr inż. arch. Joanna Białkiewicz - za osiągnięcia naukowe

 

Nagrody zespołowe

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
2. Dr inż. arch. Agnieszka Matusik
3. Dr inż. arch. Piotr Celewicz
4. Mgr Barbara Korta-Wyrzycka
5. Mgr Dorota Sapek
6. Mgr Aleksandra Urzędowska
7. Dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
8. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy
9. Dr hab. inż. arch. Beata Makowska

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
2. Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
2. Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca
3. Dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
4. Mgr inż. arch. Julian Franta
5. Mgr Małgorzata Rekuć
6. Mgr Elżbieta Ostachowicz
7. Mgr Tomasz Ostachowicz

 

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

Nagrody indywidualne

 

1. Dr hab. inż. Lesław Bieniasz - za osiągnięcia naukowe
2. Dr Marek Malinowski - za osiągnięcia naukowe
3. Dr hab. Marek Pyka - za osiągnięcia naukowe
4. Dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK - za osiągnięcia naukowe
5. Dr inż. Paweł Pławiak - za osiągnięcia naukowe

 

Nagrody zespołowe

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr Agnieszka Jakóbik
2. Mgr inż. Daniel Grzonka
3. Dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
4. Dr Horacio Gonzalez -Velez

 

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

Nagrody indywidualne

 

1. Dr inż. Maciej Sułowicz - za osiągnięcia naukowe
2. Dr inż. Krzysztof Tomczyk - za osiągnięcia naukowe
3. Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło - za kształcenie kadr naukowych
4. Dr inż. Marek Dudzik - za osiągnięcia naukowe

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

Nagrody indywidualne

 

1. Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński - za całokształt dorobku
2. Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK - za osiągnięcia naukowe
3. Dr inż. Marek Pańtak - za osiągnięcia organizacyjne
4. Dr inż. Tomasz Kulpa - za osiągnięcia organizacyjne
5. Prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk - za osiągnięcia naukowe
6. Dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK - za osiągnięcia organizacyjne

 

Nagrody zespołowe

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr inż. Stanisław Kańka
2. Dr hab. inż. Piotr Matysek
3. Dr inż. Teresa Stryszewska
4. Dr inż. Stanisław Karczmarczyk

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr. hab. inż. Witold Cecot
2. Prof. dr. hab. inż. Andrzej Flaga
3. Prof. dr. hab. inż. Janusz Orkisz
4. Dr inż. Sławomir Milewski
5. Mgr inż. Agnieszka Kocoń
6. Mgr inż. Piotr Krajewski

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
2. Mark Bomberg
3. Christopher Mattock

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

Nagrody indywidualne

 

1. Prof. dr hab. inż. Dawid Taler - za osiągnięcia naukowe
2. Dr hab. inż. Tomasz Baczyński - za osiągnięcia naukowe
3. Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki - za osiągnięcia naukowe

 

Nagrody zespołowe

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
2. Dr inż. Agnieszka Lechowska
3. Dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
4. Mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
5. Inż. Mariusz Rusiecki

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
2. Mgr inż. Dominika Łomińska
3. Mgr inż. Justyna Górka - doktorantka
4. Mgr inż. Justyna Kwaśny doktorantka
5. Mgr inż. Anna Młyńska - doktorantka
6. Mgr inż. Tomasz Orliński - doktorant
7. Mgr inż. Zuzanna Podraza - doktorantka
8. Mgr inż. Barbara Wilk - doktorantka
9. Mgr inż. Gabriela Zemełka - doktorantka

 

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

Nagrody indywidualne

 

1. Dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK - za całokształt dorobku
2. Dr hab. Piotr Romańczyk - za osiągnięcia naukowe
3. Dr inż. Tadeusz Komorowicz - za całokształt dorobku

 

Nagrody zespołowe

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK
2. Mgr inż. Maciej Gierada
3. Dr inż. Paweł Śliwa
4. Dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK
2. Dr inż. Otmar Vogt

 

 

Wydział Mechaniczny

 

Nagrody indywidualne

 

1. Dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK - za osiągnięcia naukowe
2. Dr hab. inż. Artur Krowiak - za osiągnięcia naukowe
3. Dr inż. Damian Muniak - za osiągnięcia dydaktyczne
4. Dr inż. Michał Prącik - za całokształt dorobku
5. Dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK - za osiągnięcia naukowe
6. Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - za całokształt dorobku
7. Dr hab. inż. Stanisław Kuciel - za osiągnięcia naukowe

 

Nagrody zespołowe

 

Za osiągnięcia naukowe:
1. Prof. dr hab. inż. Jan Taler
2. Dr hab. inż. Wiesław Zima, prof. PK
3. Dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
4. Dr hab. inż. Piotr Dzierwa
5. Dr inż. Magdalena Jaremkiewicz
6. Dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
7. Dr inż. Tomasz Sobota
8. Dr inż. Marcin Trojan
9. Mgr inż. Karol Kaczmarski

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Mgr Maciej Górowski
2. Dr inż. Grzegorz Zając
3. Mgr inż. Bartosz Szachniewicz
4. Michał Skarżyński
5. Inż. Tymoteusz Rasiński

 

Za osiągnięcia dydaktyczne:
1. Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
2. Dr inż. Wiesław Dziadur

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
2. Dr inż. Adam Słota
3. Mgr inż. Marcin Morawski
4. Mgr inż. Marcin Malec
5. Dr inż. Krzysztof Krupa
6. Dr inż. Waldemar Małopolski
7. Dr inż. Krzysztof Wójcik
8. Dr inż. Stanisław Krenich
9. Mgr inż. Jarosław Zych
10. Dr inż. Marta Góra-Maniowska

 

 

Biblioteka PK

 

Nagroda zespołowa

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Mgr Dorota Buzdygan
2. Mgr Marek M. Górski

 

 

Centrum Sportu i Rekreacji PK

 

Nagroda zespołowa

 

Za osiągnięcia organizacyjne:
1. Mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
2. Mgr Krzysztof Włodarczyk
3. Mgr Jacek Majka
4. Dr Andrzej Bahr
5. Mgr Wojciech Eljasz-Radzikowski
6. Mgr Adam Bodzioch
7. Mgr Marta Tomczyk

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: Wręczenie Nagród Rektora PK za rok 2016, Sala Senacka 15 grudnia br. / fot. Jan Zych