Troje studentów i doktorant z Politechniki Krakowskiej znaleźli się wśród laureatów przyznanych stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia, na rok akademicki 2017/2018.


Za wybitne osiągnięcia nagrodzeni zostali studenci PK: Michał Nowak i Marcin Piegza z Wydziału Inżynierii Lądowej (kierunek transport), Monika Topa z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (technologia chemiczna) oraz doktorant Maciej Gierada, także z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.


Na rok akademicki 2017/2018 rektorzy uczelni przedstawili ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego prawie dwa tysiące wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia, w tym 1.275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów.


Ocenę wniosków przeprowadzał Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodziło 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Na podstawie tak przygotowanych list rankingowych minister podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.


W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł - w przypadku studentów oraz 25.000 zł - w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.