Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Politechniki Krakowskiej otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauka za monografię „Studies of the Partner Relations of Construction Companies” oraz cykl prac powiązanych „Studies and management of partnering relations in construction projects” (na zdjęciu / fot. Jakub Ostałowski/PAN).

 

 

 

Polska Akademia Nauk wyróżnia co roku wybitnych naukowców i zespoły badawcze. 14 grudnia br. w Warszawie wręczono medale i nagrody poszczególnych wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Nagrody PAN uzyskać mogą uczeni z dowolnej jednostki naukowej, a więc nie tylko naukowcy z Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

 

Monografię dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny, prof. PK, docenił Wydział IV Nauk Technicznych PAN. Dr Radziszewska-Zielina (na zdjęciu / fot. IZwBiT PK) pracuje w Zakładzie Technologii i Organizacji Budownictwa Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.


Podczas uroczystości prezes PAN prof. Jerzy Duszyński zwrócił uwagę, że w kapitułach przyznających nagrody zasiadali najwybitniejsi polscy uczeni, a to, że osoby nagrodzone przeszły tak rygorystyczne kryteria oceny, jest dowodem, jak wiele osiągnęły w nauce.