Naukowcy z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Aneta Celarek i dr inż. Wiesław Szatko oraz mgr inż. Paweł Buchowiec z MAN Trucks, są laureatami zespołowej nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W nagrodzonym opracowaniu pt. „Możliwości stosowania modułowego kombinezonu symulacji wieku do oceny wysiłku podczas prac fizycznych” przedstawiono wstępną analizę reakcji układów; krążeniowego i oddechowego na zwiększone obciążenia układu ruchu człowieka wykonującego prace angażujące duże grupy mięśniowe.


Modułowy kombinezon ErgoMAN umożliwia symulację „starzenia się” pracownika poprzez wzrost obciążeń układu ruchu pracownika oraz jego możliwości psychofizycznych, a zastosowany w badaniach nowatorski zestaw pomiarowy umożliwiał precyzyjne pomiary reakcji organizmu.
W badaniach wykazano znaczny wzrost wydatku energetycznego oraz wentylacji płuc i tętna - długotrwałe przekroczenia tolerancji wysiłkowej mogą prowadzić do nadmiernych przeciążeń układów krążeniowego i oddechowego, co może powodować choroby zawodowe.


Celem badań, realizowanym w ramach kierunku inżynieria bezpieczeństwa, jest dostosowanie pracy fizycznej do indywidualnych możliwości psychofizycznych człowieka poprzez utrzymanie możliwie niskiego kosztu biologicznego oraz wprowadzenie nowoczesnych technik pomiarowych.


Prace realizowane były w ramach partnerstwa edukacyjno-przemysłowego pomiędzy Politechniką Krakowską a firmą MAN Niepołomice.


Konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miał na celu wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz prac naukowo-badawczych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.


Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 11 grudnia br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wydarzeniu wzięła minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska.