Angelika Fitta-Spelina i Katarzyna Buczyńska z Politechniki Krakowskiej są laureatkami konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za najlepsze prace dyplomowe z dziedziny konserwacji zabytków. Nagrody i wyróżnienia wręczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.


Angelika Fitta-Spelina została nagrodzona za pracę doktorską „Jarosław do końca okresu staropolskiego. Zagadnienia urbanistyczno- architektonicznie”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Dominiki Kuśnierz-Krupy.


Katarzyna Buczyńska otrzymała jedno z dziesięciu wyróżnień, za pracę magisterską „Rewitalizacja starej szkoły muzycznej w Zakopanem na dom ślubny”, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczki i dr inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej.


Celem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków organizowanego od 1989 r. jest zainteresowanie młodej kadry naukowej oraz studentów problematyką ochrony zabytków i muzealnictwa. Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród głównych i 10 wyróżnień pieniężnych.


W tym roku do komisji konkursowej wpłynęło 52 prace, z czego wymogi formalne Regulaminu Konkursu spełniło 47 prac. Wśród nich znalazło się: 6 prac doktorskich, 31 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich, 2 prace podyplomowe oraz 3 publikacje książkowe.


Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny konserwacji zabytków od początku wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym i od blisko trzydziestu lat buduje swój prestiż, ciesząc się dużym zainteresowaniem ośrodków akademickich, zgłaszających najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

 

za MKiDN / red.