W tym roku mija 20 lat od powstania na Politechnice Krakowskiej Centrum Transferu Technologii - międzywydziałowej jednostki, której zadaniem na początku miał być transfer technologii między nauką i biznesem oraz rozwijanie innowacyjnej myśli technologicznej. Dzisiaj CTT PK działa w zdecydowanie szerszym zakresie i na wyższym poziomie.


 

Centrum wspiera uczelnię w nawiązywaniu współpracy z przemysłem i pomaga pracownikom naukowym PK w komercjalizacji wyników badań naukowych. CTT zaznacza przy okazji jubileuszu, że sukcesy w komercjalizacji nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy i wsparcia ze strony Zespołu Rzeczników Patentowych PK.


Działalność CTT PK opiera się również na szerokiej współpracy z innymi jednostkami Politechniki Krakowskiej oraz partnerami zewnętrznymi. „Najlepsze dobre praktyki czerpiemy z doświadczeń sieci międzynarodowych centrów transferu technologii, które staramy się wdrażać na polskim rynku badań i rozwoju” - podkreślają pracownicy CTT PK.


Poprzez skupienie w jednym miejscu kilku ważnych dla regionu ośrodków informacyjno-doradczych CTT PK stało się jedynym w Małopolsce punktem one-stop-shop, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc i kompleksowe wsparcie od konsultantów z różnych dziedzin. Centrum oferuje następujące usługi: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych (kompleksowa oferta dla naukowców i przedsiębiorców, pragnących aplikować i realizować międzynarodowe programy badawczo-rozwojowe finansowane przez Komisję Europejską), Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess (praktyczne porady dla młodych, mobilnych naukowców zainteresowanych stypendiami i stażami zagranicznymi), Ośrodek Enterprise Europe Network (wsparcie dla przedsiębiorców z Małopolski zamierzających rozwijać swoją działalność w oparciu o innowacyjne technologie), Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kraków (informacje o różnych aspektach wynikających z funkcjonowania Polski w strukturach europejskich) i Inkubator Innowacyjności+ (wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R między innymi poprzez finansowanie badań przedwdrożeniowych w celu dostosowania technologii do konkretnych potrzeb rynkowych).


Więcej na stronie internetowej CTT PK: www.transfer.edu.pl

 

Na zdjęciu, pracownicy CTT PK podczas spotkania jubileuszowego na Politechnice Krakowskiej, 14 grudnia br. / fot. Jan Zych.

 

Zobacz więcej zdjęć: Jubileusz 20-lecia Centrum Transferu Technologii