SPEKTRONIK – tak nazywa się nowa spółka powołana przez zarząd INTECH PK w ramach komercjalizacji wynalazku mgr. inż. arch. Szymona Filipowskiego z Wydziału Archtektury PK. Powstała firma będzie oferować urządzenia i usługi związane z innowacyjnym system laserowego skaningu obiektów architektonicznych.

 

 

Opracowane na Politechnice Krakowskiej rozwiązanie służy automatyzacji inwentaryzacji budynków oraz nawet 1000-krotnemu skróceniu czasu związanych z nią pomiarów. Już na etapie prac przedwdrożeniowych pomysł, reprezentującego Zakład Geometrii Wykreślnej Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Architektury, Szymona Filipowskiego wzbudził uznanie fachowców, otrzymując rekomendację od Stowarzyszenia Architektów RP.

 

Laserowy skaner odróżnia się od konkurencji łatwością obsługi oraz uniwersalnością zastosowania i ma duże szanse na rynkowy sukces w branży architektonicznej, budowalnej oraz przy konwersacji zabytków. - Wspólnie z naukowcem i jego zespołem określiliśmy rynkowy potencjał skanera i wytyczyliśmy możliwe kierunki jego komercjalizacji. Ważnym momentem było wybranie optymalnej ścieżki wprowadzenia wynalazku na rynek - wyjaśnia prezes INTECH PK Izabela Paluch.

 

SPEKTRONIK jest już trzecim spin-offem założonym przez tę spółkę celową Politechniki Krakowskiej. Dwa wcześniejsze, AlSiTech sp. z o.o. oraz Flex And Robust System sp. z o.o. z powodzeniem działają komercyjnie już od kilkunastu miesięcy.

 

Proces powstawania spółki koordynowali eksperci INTECH PK: prezes Izabela Paluch oraz wiceprezes Krzysztof Oleksy, we współpracy z prorektorem ds. nauki prof. Tadeuszem Tatarą. INTECH PK pracuje obecnie nad komercjalizacją kolejnych technologii i pozyskaniem nowych projektów o wysokim potencjale wdrożeniowym.

 

Prace nad komercjalizacją nowej spółki zostały współfinansowane w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Na zdjęciu podpisanie umowy założycielskiej nowej spółki, 18 grudnia br., od lewej: Dominik Mbeda Ndege - udziałowiec spółki SPEKTRONIK, Izabela Paluch - prezes INTECH PK, Bożena Sierantowicz-Strzyżewska - radca prawny, inż. arch. Paweł Sikorski - udziałowiec spółki SPEKTRONIK, mgr. inż. arch. Szymon Filipowski - udziałowiec spółki SPEKTRONIK / fot. INTECH PK.