Politechnika Krakowska i Gmina Sandomierz rozpoczynają współpracę. W środę 10 stycznia br. porozumienie w tej sprawie podpisali w Krakowie burmistrz miasta Marek Bronkowski i rektor PK prof. Jan Kazior. W planach są wspólne działania badawcze, projektowe i dydaktyczne w zakresie rewitalizacji miasta, ochrony zabytków i krajobrazu, inżynierii środowiska, planów zagospodarowania przestrzennego, polityki transportowej, gospodarki komunalnej i energooszczędnych technologii. Sandomierz dołączył do grona kilkudziesięciu miast, gmin i powiatów w Polsce, które korzystają już z eksperckiego wsparcia pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.

 

 

sandomierz

Przed nami wiele wyzwań, przy których liczymy na pomoc specjalistów Politechniki Krakowskiej. Jesteśmy w przeddzień pozyskania znacznych środków unijnych na projekty związane z rewitalizacją Sandomierza i chcemy dobrze je spożytkować - mówił podczas podpisania porozumienia burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski . – Planujemy odnowę Starego Miasta, w tym zabytkowych kamienic, murów obronnych i Ratusza, rewitalizację parków, stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjno-integracyjnych, termomodernizację budynków, zwłaszcza zabytkowych. W tych wszystkich przedsięwzięciach możemy współpracować z PK. Krakowska uczelnia ma ogromne doświadczenie we wspieraniu rozwoju gmin i powiatów w Polsce. W pierwszej kolejności chcielibyśmy wspólnie podjąć temat adaptacji budynku dawnego dworca autobusowego, w którym chcemy stworzyć centrum aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – zapowiedział burmistrz Sandomierza.

 

Jak podkreślił, Sandomierz chce także skorzystać ze specjalistycznej pomocy krakowskich naukowców w innych ważnych dla miasta przedsięwzięciach, związanych z organizacją systemu transportowego, gospodarką komunalną, aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego, dbałością o czystość powietrza, rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Przewidziano udział kadry uczelni i studentów w konsultacjach z przedstawicielami miasta i mieszkańcami na temat kierunków jego rozwoju. Współpraca obejmie również realizację prac naukowo-badawczych, a także inżynierskich i magisterskich na tematy wskazane przez samorządowców Sandomierza, przygotowanie opracowań studialnych, projektów i analiz, organizację praktyk i staży studenckich zmierzających do przygotowania koncepcji potencjalnego zagospodarowania terenów gminy, z wykorzystaniem jej walorów krajobrazowych i turystycznych. Politechnika Krakowska obok Politechniki Świętokrzyskiej będzie jednym z głównym partnerów merytorycznych miasta.

 

Cieszy nas współpraca z Sandomierzem, tym bardziej, że to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Możemy wykorzystać we wspólnych działaniach nasze szerokie kompetencje, szczególnie z obszarów zainteresowań Wydziałów Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska oraz Architektury PK. Politechnika Krakowska od wielu lat owocnie wspiera partnerów samorządowych w ich planach rozwoju, tym doświadczeniem chętnie się dzielimy – podkreśla rektor PK prof. Jan Kazior.

 

Efektem rozległej współpracy PK z jednostkami samorządowymi jest realizacja kilkuset projektów, w których studenci i naukowcy uczelni projektowali dla polskich gmin i powiatów nowoczesne rozwiązania m.in. z zakresu architektury i urbanistyki, rewitalizacji obszarów miejskich, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, a także planowania przestrzennego, systemów komunikacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki odpadami, walki z zanieczyszczeniem powietrza. Beneficjentami takiej współpracy PK z otoczeniem regionalnym są m.in. samorządy oraz mieszkańcy miast, gmin i powiatów Małopolski, Podkarpacia, Górnego i Dolnego Śląska, Kielecczyzny, Pomorza, Mazowsza, w tym Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Wrocławia, Rzeszowa, Stalowej Woli, Przemyśla, Warszawy, Gdańska, Wadowic, Oświęcimia, Andrychowa, Gorlic, Miechowa, Jordanowa, Wiślicy, Radomia, Żywca, Lanckorony, Zabierzowa, Bochni, Niepołomic, Racławic i wielu innych.

 

Na zdjęciu: burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski (z lewej) i rektor PK prof. Jan Kazior podpisują umowę / fot. Jan Zych.