Instytut Projektowania Miast i Regionów Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza na szkolenie, na którym zostaną przedstawione zmiany prawne z zakresu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy - Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w odniesieniu do nowych lub projektowanych regulacji prawnych.

 

Szkolenie odbędzie się w piątek 26 stycznia br. od godz. 10.00 do 16.00 na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”. Oto szczegółowy program:

 

I. Wprowadzenie (10.00-10.20)
Zakres czasowy wprowadzanych zmian i aktualny postęp prac legislacyjnych.

 

II. „Ustawa inwestycyjna” (10.30-12.00)
A. Regulacje dotyczące planowania przestrzennego
B. Regulacje odnoszące się do Ustawy - Prawo budowlane

 

III. Warunki techniczne 2018 r. (12.30-14.00)
A. Zmiany dotyczące przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów
z zakresu warunków higieniczno-sanitarnych
B. Zmiany dotyczące prawa budowlanego oraz procesu inwestycyjnego

 

IV. Kodeks urbanistyczno-budowlany (14.30-16.00)
A. Regulacje związane z planowaniem przestrzennym
B. Regulacje dotyczące procesu inwestycyjnego

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizatorzy zapewniają: materiały drukowane, bufet kawowy.

 

Do pobrania: Formularz rejestracji na szkolenie Instytutu Projektowania Miast i Regionów WA PK.
Cena szkolenia: 550,00 zł