Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

1. Zał. nr 2 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (nowy formularz wkrótce)
2. Zał. nr 3 do Wniosku - sprawozdanie doktoranta (nowy formularz wkrótce)
3. Instrukcja wypełniania sprawozdania doktoranta (nowy formularz wkrótce)