Troje pracowników naukowych oraz absolwent Politechniki Krakowskiej otrzymali nagrody w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury. Nagrody w czterech kategoriach przyznawana jest za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Wśród 36 laureatów znalazło się troje pracowników oraz student Politechniki Krakowskiej:


W kategorii prace magisterskie nagrodę w formie statuetki otrzymał mgr inż. Bartosz Kotas za pracę „Projekt strunobetonowego parkingu z uwzględnieniem etapowania pracy konstrukcji”.


W kategorii rozprawy doktorskie nagrodę w formie statuetki otrzymał dr inż. arch. Paweł Mika za rozprawę „Wpływ prefabrykowanych, betonowych rozwiązań fasadowych na estetykę obiektów architektonicznych”.


W kategorii rozprawy habilitacyjne nagrody w formie statuetek oraz dyplomów otrzymali dr hab. inż. arch. Marcin Kazimierz Furtak za rozprawę „COP. Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939. Architektura i urbanistyka” oraz dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak za rozprawę „Teatry Interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru”.


Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu, 30 stycznia 2018 r.