Książka prof. Aleksandra Böhma „O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni” została Krakowską Książką Miesiąca. Wręczenie nagrody autorowi odbędzie się 22 lutego o godz. 18.00 w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, ul. Szczepańska 1 (Sala Fontany).

 

Pisząc o książce „O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni”, prof. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski podkreśla w recenzji, że „Autor nie tylko zgromadził ogrom informacji o przedmiocie podręcznika w ujęciu historycznym i współczesnym ale także wyostrzył problemy, Jego zdaniem ważne, mające wpływ na zrozumienie opisywanych zagadnień. Chodzi tu o takie kwestie jak podkreślana przez Autora narastająca rozbieżność pomiędzy racjonalnymi i kreatywnymi projektami (planami) a propozycjami manifestowanymi przez społeczeństwo. W sumie, jak rozumiem chodzi o rosnący brak korelacji pomiędzy interesem publicznym reprezentowanym w imieniu władz gminy przez urbanistę a rozmaitymi interesami prywatnymi” - pisze prof. Ziobrowski.


Laureat nagrody, prof. Böhm (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest wieloletnim pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej. Obok wielu osiągnięć w działalności dydaktycznej i organizacyjnej, jest autorem ponad 90 publikacji, z których ważniejsze to: „Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój” (1994), „Wnętrze w kompozycji krajobrazu” (1998) oraz wspólnie z prof. Piotrem Patoczką „Architektura krajobrazu - zbiór zadań z projektowania wstępnego” (1988, 1990), a także raport z projektu KBN pt. „Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku” (1996).


W latach 1996–2007 wspólnie z prof. Agatą Zachariasz opracował wielotomowy ilustrowany słownik angielsko-polski pt.: „Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa”. W roku 2016 otrzymał nagrodę Gaudeamus 2016, przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, za podręcznik „O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni”. Oprócz publikacji profesor prezentował wyniki swoich prac podczas około 50 konferencji krajowych i zagranicznych. Prace naukowe Aleksandra Böhma obejmują także uczestnictwo w zespołowych projektach badawczych. Działalność tę uzupełniają stypendia, seminaria i staże zagraniczne m.in. we Włoszech, w Egipcie i USA.


Nagroda Krakowska Książka Miesiąca została ustanowiona w 1995 r. Pracami jury przyznającego nagrody od początku kieruje Jan Pieszczachowicz, krytyk literacki i redaktor naczelny miesięcznika „Kraków”. W skład jury wchodzą: prof. Stanisław Burkot, dr Stanisław Dziedzic, Zofia Gołubiew, dr Karolina Grodziska, Wacław Krupiński, Janusz M. Paluch, prof. Stanisław Stabro, Marcin Wilk, prof. Jacek A. Wojciechowski, dr Elżbieta Zechenter-Spławińska. Przez minione lata w pracach jury uczestniczyli także prof. Jacek Bomba, prof. Janusz Bogdanowski, prof. Adam Małkiewicz, dr Andrzej Nowakowski oraz prof. Janusz K. Otrowski.

 

Za: Biblioteka Kraków / red.