Politechnika Krakowska będzie głównym współorganizatorem IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych w Mechanice.

 

Polski Kongres Mechaniki jest organizowany co cztery lata pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Kolejna edycja Polskiego Kongresu Mechaniki odbędzie się w Krakowie, w dniach 8-12 września 2019 r.


Kongres, nawiązujący do znakomitej tradycji polskiej mechaniki teoretycznej i stosowanej, jest jednym z największych międzynarodowych zjazdów naukowców reprezentujących tę dyscyplinę wiedzy i gromadzi około 500 specjalistów zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami mechaniki.


Czwarta edycja Polskiego Kongresu Mechaniki została połączona z XXIII Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych w Mechanice, której patronuje Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.


12 lutego br., porozumienie w sprawie organizacji kongresów podpisali przewodniczący PTMTS prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, przewodniczący PTMKM prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 

Według umowy obowiązki głównego współorganizatora Kongresu powierza się Politechnice Krakowskiej, która będzie siedzibą Komitetu Organizacyjnego Kongresu, a funkcję przewodniczącego Komitetu będzie pełnił prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń.

 

 

Na zdjęciu, podpisanie umowy w sprawie organizacji kongresów, od lewej (w pierwszym rzędzie): przewodniczący PTMTS prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior i przewodniczący PTMKM prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek; w drugim rzędzie: dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek i prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń  / fot. Jan Zych.