Agnieszka Sobczak-Kupiec i Bożena Tyliszczak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej są finalistkami 9. edycji konkursu o tytuł Bizneswoman Roku, w kategorii Nauka i biznes.

 

 

 

W tym roku padł kolejny rekord zgłoszeń do konkursu - nadesłano ich ponad 260, z których eksperci wyłonili finalistki i finalistów w 7 kategoriach. O tym, kto zdobędzie tytuł Bizneswoman Roku 2017 dowiemy się podczas gali finałowej 1 marca br.

 

W kategorii Nauka i biznes o nagrodę główną rywalizują kobiety efektywnie łączące prowadzone projekty bądź badania naukowe z obszarami przedsiębiorczości.

 

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec i dr inż. Bożena Tyliszczak (na zdjęciach powyżej, od lewej) - naukowczynie z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej są ekspertkami od biomateriałów i nanotechnologii. Przygotowały ponad kilkanaście technologii do wdrożenia w różnych branżach - od farmacji i stomatologii po pszczelarstwo.

 

Obok nich, o tytuł w tej kategorii ubiegają się: prof. Maria Siemionow - działająca w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej. Badaczka unikalnej terapii leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne’a z zastosowaniem komórek chimerycznych oraz Iga Wasiak - pomysłodawczyni metody otrzymywania nanocząsteczek polisacharydowych do podawania leków przeciwnowotworowych.

 

Ogólnopolski Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 8 lat nagradza przedsiębiorcze Polki. Otwiera przed nimi możliwości rozwoju, pozyskania partnerów biznesowych oraz inwestorów. Nagłaśnia ich sukcesy na skalę ogólnopolską i tworzy sieć kobiecego networkingu, aby przyczynić się do wzmocnienia roli kobiet w życiu gospodarczym Polski.

 

Konkurs organizuje Fundacja Sukces Pisany Szminką.

 

Źródło: sukcespisanyszminka.pl / red.