Jeszcze tylko do 9 marca studenci i uczniowie mogą się rejestrować do udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o generale Tadeuszu Kościuszce - patronie Politechniki Krakowskiej. Na zwycięzców czeka nawet 100 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia oraz atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

 

konkurs kosciuszkowski 2018

Konkurs „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja na stronie internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl - w terminie do 9 marca br.

 

23 marca zarejestrowani uczestnicy przystąpią do testu online, złożonego z 30 pytań zamkniętych. W konkursie nie mogą brać studenci kierunku historia oraz finaliści poprzednich edycji konkursu.

 

Regulamin konkursu wyrównuje szanse uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Do II etapu (finału) Komisja Konkursowa zakwalifikuje bowiem 10 osób - po 5 najwyżej ocenionych uczestników z obydwu grup.

 

Finał odbędzie się 20 kwietnia o godz. 11.00 w Krakowie. Zawodnicy będą rywalizować odpowiadając na 20 serii pytań.

 

Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody, między innymi dodatkowe punkty w rekrutacji na studia na Politechnice Krakowskiej, a także nagrody finansowe.


• za zajęcie 1 miejsca - tablet multimedialny oraz 2000 złotych;
• za zajęcie 2 miejsca - notebook i 1500 złotych;
• za zajęcie 3 miejsca - odtwarzacz MP4 i 500 złotych;
• za zajęcie miejsc od 4 do 10 - nagrody książkowe oraz gadżety związane z Politechniką Krakowską.

  

Szczegóły (w tym wykaz literatury) na stronie internetowej: www.kosciuszko.pk.edu.pl.


Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior.