Fundacja „Prometeusz” uhonorowała rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka Złotą Odznaką Prometeusza.
Krakowska Fundacja przyznaje wyróżnienia osobom zaangażowanym w pomoc najbardziej potrzebującym.


W latach poprzednich wyróżnienia otrzymali m.in. Anna Dymna, Krystyna Sienkiewicz, prof. n. med. Ariadna Gierek-Łapińska, marszałek Sejmu IV kadencji Marek Borowski, były marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł i dyrekcja Telewizji Kraków.


Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 16 grudnia w Sali Kameralnej Klubu Garnizonowego w Krakowie.


Fundacja „Prometeusz” Pro Publico Bono zajmuje się m.in. pomocą społeczną, zapewnieniem zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, działalnością charytatywną, działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych, działalnością na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.


Od kilkunastu lat Fundacja „Prometeusz” organizuje wielkie integracyjne imprezy charytatywne dla dzieci.

 

 

Na zdjęciu, medal Fundacji „Prometeusz”.