Politechnika Krakowska uruchomiła internetowy serwis aukcyjny, który umożliwia sprzedaż zbędnych, używanych oraz uszkodzonych składników majątkowych uczelni. Do tej pory jedynie Politechnika Białostocka zdecydowała się na wdrożenie takiego rozwiązania. 

 

ZSD plakat do internetu- Politechnika Krakowska, podobnie jak inne uczelnie, co roku likwiduje tysiące składników majątkowych, które przeznaczane są do kasacji. Chodzi nam o to, aby tymi składnikami można było jeszcze bardziej gospodarnie zarządzać – tłumaczy kanclerz PK mgr inż. Leszek Bednarz. - Nadamy składnikom majątkowym drugie życie, a poza tym będzie to z korzyścią dla osób, które będą mogły takie elementy zakupić. Niektóre z nich mogą być unikalne.

 

Serwis aukcyjny PK jest dostępny pod adresem www.zsd.pk.edu.pl. Jego działanie opiera się na nowym schemacie likwidacyjnym składników majątkowych uczelni, a więc: zagospodarowaniu, sprzedaży, darowiźnie (ZSD). W pierwszym etapie składniki będą mogły zostać bezpłatnie przejęte przez inne jednostki uczelni. Ich zdjęć i opisów należy szukać w zakładce Zagospodarowanie na stronie serwisu. Jeżeli przez dwa tygodnie nie zostaną zagospodarowane, wówczas przejdą do sekcji Sprzedaż.

 

Proces sprzedaży będzie odbywał się na zasadach licytacji, podobnie jak w innych internetowych systemach aukcyjnych (z podaniem ceny wywoławczej). - Zakup będzie mógł być wykonywany przez pracowników, studentów, osoby z poza uczelni oraz firmy i instytucje. System, podobnie jak każdy transakcyjny, wymaga (od kupujących) rejestracji – mówi kanclerz mgr inż. Leszek Bednarz. W przypadku braku zainteresowania kupnem, składniki majątkowe mogą zostać przekazane w formie darowizny na rzecz ściśle określonych podmiotów prawnych. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich trzech trybów likwidacji składników majątkowych przez serwis ZSD, rozpocznie się proces ich fizycznej kasacji.

 

Instrukcja przeprowadzania czynności likwidacyjnych składników majątkowych na Politechnice Krakowskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, a regulamin licytacji na stronie internetowej serwisu.

 

Statystyki przeprowadzone na Politechnice Białostockiej pokazują, że w niecały rok po uruchomieniu systemu ZSD na tej uczelni, większość składników majątkowych przeznaczonych do likwidacji została sprzedana poprzez internetową licytację.

 

Serwis aukcyjny PK został uruchomiony 19 marca br. Obsługą systemu na Politechnice Krakowskiej zajmuje się Dział Inwentaryzacji i Gospodarki Majątkowej.